Nói ngay rằng… trong cái câu trên của ngài Victor Hugo thì tôi chỉ thích mỗi đoạn đầu: “Bởi chỉ duy nhất thời gian mới hiểu được tình yêu.” Phần còn lại còn lại không thể thích được vì có lẽ tôi không hợp với loại cảm xúc ủy mị đó. Tình cờ đọc trên báo TuoiTre Online bài viết: Yêu Ngắn Hạn… thấy thiệt là muốn &^%$#$@@%… cái đó mà cũng gọi là yêu sao? Đó chỉ là 1 trong 1001 thứ na ná và trông giống tình yêu thôi.
Tôi không thuộc típ người bảo thủ trong quan niệm tình yêu, nhưng tôi cũng biết rõ 1 tình yêu thực sự khó nắm bắt như thế nào… Bài viết này, tôi đặt một cái tựa lấp lửng vì lẽ tâm trạng tôi đang không dừng ở vấn đề tình yêu, tình cảm.

Đối với tôi có nhiều thứ trong cuộc sống cũng cần có thời gian để hiểu chứ không chỉ có riêng tình yêu.