Tagged: giá trị con người

0

Hiểu về chính mình

Con người ta thường nắm rất nhanh tình hình bên ngoài nhưng đôi khi chính bản thân mình lại không hiểu nổi. Có những người đọc rất nhiều cuốn sách hay. Kiến thức và...