Một tâm hồn khoáng đạt bình thản như mặt hồ phẳng lặng

You may also like...